Reklamačný poriadok

Úvod Informácie ObjednávkyReklamačný poriadok

1.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti GEOREN EUROPE, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

1.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti GEOREN EUROPE, s.r.o. zasielame faktúru (predajný doklad) elektronicky. Faktúra slúži zároveň ako záručný doklad.

 

1.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak ho nebude možné vymeniť)
  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

 

1.4 Zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a o prípadných nedostatkoch bezodkladne informovať predávajúceho. Oznámenie o nedostatkoch posielajte e-mailom na info@simishop.eu, alebo telefonujte na čísla 0917 901 111, 02 / 381 00 681. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať najneskôr do troch pracovných dní od obdržania Vášho oznámenia.

 

1.5 Ak je zásielka viditeľne poškodená, neprevezmite ju a okamžite nás kontaktujte.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:


GEOREN EUROPE, s.r.o.

Muškátová 12

900 21 Svätý Jur

Copyright 2018 - 2023 © Váš bezpečný obchodík