Ochrana osobných údajov

Úvod Informácie O násOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Tu poskytujeme informácie o spracovávaní a ochrane vašich osobných údajov v spoločnosti GEOREN EUROPE, s.r.o. Vaše osobné dáta získavame, uchovávame a spracovávame v súlade so Všeobecnými nariadeniami EU o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (tzv. GDPR – General Data Protection Regulation, ďalej len „Nariadenie“) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

Kontaktné údaje


GEOREN EUROPE s.r.o.

Sídlo: Muškátová 1779/12, Svätý Jur, 90021

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: info@simishop.sk+421 917 900 999

 

Účel zhromažďovania informácií o vás

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:  

 • aby sme vybavili akékoľvek objednávky našich produktov alebo služieb
 • aby sme mohli naplniť naše právne, štatutárne a kontraktuálne záväzky
 • aby sme vám poskytli informácie o našich produktoch, podujatiach a službách
 • aby sme vám poskytli informácie od tretej strany, ktoré sú pre vás relevantné a o ktorých si myslíme, že vás môžu zaujímať   
 • aby sme uskutočnili každú požiadavku, ktorá sa týka našich produktov a služieb

Nikdy nezbierame nepotrebné osobné informácie a ani vami poskytnuté údaje nepoužívame na iné účely ako stanovené vyššie alebo ako je stanovené tam, kde boli od vás osobné údaje požadované, napr. pri kontaktnom formulári. 

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame

Spracovávame len tieto osobné údaje:

 • meno a kontaktné informácie (e-mail, poštovná adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu)
 • obsah vašej komunikácie s nami (vaše žiadosti o informácie o našich produktoch a službách, žiadosti o technickú pomoc a vypracovanie cenovej ponuky)
 • ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytujete (súvisiace s objednávkami)

Osobné údaje získavame hlavne priamo od vás z objednávok alebo z elektronickej korešpondencie.

Vaše osobné údaje získavame tiež z titulu našich zmluvných vzťahov s našimi obchodnými partnermi.
Naša spoločnosť nespracováva žiadne údaje spadajúce do Zvláštnych kategórií osobných údajov, ako je definované v Nariadení.

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Existujú organizácie, s ktorými úzko spolupracujeme a preto s nimi potrebujeme zdieľať vaše osobné údaje. Zabezpečujeme vám tým produkty a služby, ktoré od nás požadujete.

V prípade, že je nutné kvôli poskytnutiu služby vaše osobné údaje zdieľať, vždy sa snažíme zabezpečiť, aby naši partneri s vašimi údajmi nakladali zodpovedne. Kategórie našich partnerov sú uvedené nižšie.  

Nikdy nebudeme zdieľať vaše osobné údaje, pokiaľ na to neexistuje platný právny dôvod, alebo ak to nie je potrebné.

 

Naši partneri:

 • Kuriérske spoločnosti (Slovenská pošta, DHL)
 • Sprostredkovatelia platieb (ktorí potrebujú najmä informácie o vašej kreditnej karte na sprocesovanie platby: spoločnosť 24pay)
 • Emailový systém a poskytovatelia systému cloud úložiska

Kde sa vaše osobné údaje uchovávajú?

Vaše osobné údaje sa stále uchovávajú v bezpečí, používame najnovšie technológie, aby sme zabezpečili zachovanie dôvernosti všetkých našich údajov, najmä osobných informácií.

Vaše osobné údaje sa uchovávajú na rôznych miestach, pričom všetky spĺňajú požiadavky o ochrane osobných údajov. Spolupracujeme s poskytovateľmi cloudových služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať náš podnik. Osobné údaje preto môžu byť uchovávané v systémoch a databázach na viacerých miestach. Vaše osobné informácie sa však budú uchovávať s požiadavkou dôvernosti a s vhodne nastavenými zmluvami, takže si môžete byť istí, že sú starostlivo chránené.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, po ktorú je potrebné, aby sme vás vedeli identifikovať na splnenie účelu poskytnutia produktov alebo služieb. V prípade, že ste náš zákazník, vaše osobné údaje uchovávame z dôvodu nášho legitímneho obchodného zámeru, ako napríklad pre prípad identifikácie žiadosti o záruku, identifikácie vašich platieb a na audítorské a účtovné účely v rámci nášho finančného systému po dobu 10 rokov. Vaše osobné údaje taktiež uchovávame na marketingové účely po dobu, po ktorú je nám umožnené kontaktovať vás s ponukami, pokiaľ ste s tým súhlasili a na zabezpečenie toho, že vás nebudeme kontaktovať ak ste odmietli byť kontaktovaný na marketingové účely. 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, kým na to bude existovať legitímny nárok vyplývajúci z obsahu Vami udeleného súhlasu a účelu, na ktorý sú Vaše osobné údaje spracúvané.

Viac informácií ohľadom doby, po ktorú budeme uchovávať vaše údaje dostanete na požiadanie prostredníctvom emailu info@georen.eu.  

 

Prístup k vašim údajom

Ak ste občan Európskej únie, máte právo požadovať prístup k informáciám, ktoré o vás máme ako aj právo obdržať kópiu týchto informácií.  

Ak si prajete takúto žiadosť uskutočniť, nižšie je postup ako ju môžete sprocesovať:  

Vašu žiadosť môžete urobiť nasledovne:

 • Napísať nám email na info@georen.eu  
 • Napísať nám list na adresu uvedenú v časti “Kontaktujte nás”
 • Zavolať nám na číslo uvedené v časti “ Kontaktujte nás”  

Cookies

Súbor Cookie je malý súbor, ktorý sa uloží vo vašom zariadení počas návštevy stránky, ktorá vydáva súbory cookie. Informácie zbierané súborom cookie sa môžu používať na zapamätanie si toho, kto ste, v prípade online nákupu na zapamätanie vašich detailov a nákupného košíka. Slúžia na poskytovanie reklám a ponúk, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Cookies sa tiež využívajú na vyhodnotenie používateľnosti našej stránky. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť prostredníctvom nastavení vášho prehliadača.

Odpovieme vám čo najskôr v rámci určeného pracovného času.  

Sťažnosti

Snažíme sa používať vaše osobné údaje zodpovedne, podľa zákona a spravodlivo. Avšak, ak máte nejakú sťažnosť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom emailu info@georen.eu.

Ak ste nám už poslali svoju sťažnosť a ste presvedčení, že sme ju nevyriešili vhodným spôsobom, máte právo podať sťažnosť na príslušný úrad vo vašej krajine. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.   

 

Zmeny v týchto zásadách

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu príležitostne meniť, akékoľvek zmeny, ktoré sa udejú budeme reflektovať tu.

Copyright 2018 - 2023 © Váš bezpečný obchodík